english version

 

Nasz personel składa się z:

  • lekarzy, do¶wiadczonych w prowadzeniu badań klinicznych
  • wysokokwalifikowanych pielęgniarek
  • koordynatora badań o wieloletnim do¶wiadczeniu zawodowym

Nasi ochotnicy to grupa ponad 500 zdrowych osób obojga płci, w większo¶ci studentów szkół wyższych, a także populacje specjalne (osoby starsze, osoby z cukrzyc±)

strona główna