english version





 

Istniejemy od 1995 roku i jeste¶my pierwsz± w Polsce firm± zajmuj±c± się badaniami klinicznymi pierwszej fazy - wykonali¶my ich ponad 65.

Nasze usługi:

 • planowanie i prowadzenie badań klinicznych
 • przygotowanie materiałów
 • rekrutacja ochotników
 • dobór laboratorium PK
 • zarz±dzanie baz± danych
 • występowanie do władz rejestracyjnych i Komisji Etycznej

Dla zapewnienia najwyższej jako¶ci analizy farmakokinetycznej i statystycznej współpracujemy z wiod±cymi laboratoriami z certyfikatem GLP (krajowymi i zagranicznymi), między innymi z Laboratorium Biodostępno¶ci Leków Instytutu Farmaceutycznego w Warszawie, Pracowni± Farmakokinetyki Zakładu Analizy Chemicznej Instytutu Biotechnologii i Antybiotyków w Warszawie i innymi.

Dysponujemy własnym Oddziałem Badań Klinicznych wyposażonym w dwadzie¶cia siedem łóżek dla ochotników.

Przeprowadzili¶my ponad 60 badań leków z różnych dziedzin medycyny, m.in. z zakresu kardiologii, neurologii, pneumonologii, reumatologii, endokrynologii, alergologii.

Dowodem naszej ugruntowanej pozycji na rynku jest obszerna lista klientów. S± to m.in.:

 • Mundipharma (D)
 • Henning Berlin GmbH (D)
 • Pohl-Boskamp (D)
 • Rosemont Pharmaceuticals (UK)
 • Cox Pharmaceuticals (UK)
 • Mentholatum Co. Ltd. (UK)
 • Bioton (PL)
 • GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A. (PL)
 • JELFA S.A. (PL)
 • ADAMED Sp. z o.o. (PL).
 • Schwarz Pharma (PL)
 • Hexal (PL)
 • Anpharm (PL)
 • Vipharm (PL)
 • Sankyo (D)
 • Hasco-Lek (PL)
 • Instytut Farmaceutyczny (PL)
 • Sanofi-Biocom (PL)
 • Schwabe GmbH (D)
 • Sindan (RO)
strona główna