english version

Przygotowanie i przebieg badania

Naszym Klientom zapewniamy kompleksowe planowanie i przygotowanie badań klinicznych w ścisłej zgodności z zasadami GCP i w oparciu o własne procedury standardowe.

Bezpieczeństwo badań

Kluczem do osiągania najlepszych wyników jest rygorystyczne przestrzeganie norm bezpieczeństwa - dlatego podczas badań kładziemy na nie szczególny nacisk. Oznacza to zarówno troskę o ochotników, jak i skrupulatną kontrolę przebiegu badania.

Dbałość o zdrowie naszych ochotników znajduje odzwierciedlenie we wszechstronnych badaniach wstępnych i końcowych oraz ich późniejszej klinicznej analizie. Mamy również ścisłe kontakty z pobliskimi szpitalami.

Od początku funkcjonowania działamy w pełnej zgodności z zasadami ICH-GCP. Wdrożyliśmy własne procedury standardowe (SOP), włącznie z komputeryzacją wielu procedur związanych z badaniem.

Laboratorium chemiczne

W zakresie analizy farmakokinetycznej i statystycznej współpracujemy z wieloma laboratoriami dysponującymi certyfikatami GLP.

Oddział Kliniczny

Oddział Kliniczny znajduje się przy ul. Bronisława Czecha 5 w Warszawie. Dysponujemy:

  • dwudziestoma siedmioma miejscami dla ochotników
  • pokojem lekarskim
  • pokojem pielęgniarskim
  • gabinetem zabiegowym
  • pokojem pobierania krwi
  • jadalnią dla ochotników
  • pełnym wyposażeniem medycznym i technicznym
  • zapleczem socjalnym

Ochotnicy przybywający w Oddziale pozostają pod stałym nadzorem medycznym celem zapewnienia właściwej opieki lekarskiej i ścisłego przestrzegania wymogów pełnej standaryzacji warunków badania.
W Oddziale panuje atmosfera odpoczynku i odprężenia: kasety video, prasa codzienna i tygodniowa.

Poniżej znajduje się kilka zdjęć Oddziału - po kliknięciu otworzy się nowe okno z dużym zdjęciem.


strona główna